W tych miesiącach ludzkość stoi przed największym wyzwaniem XXI wieku: skutki epidemii koronawirusa są na razie trudne do przewidzenia, i to nie tylko jako zagrożenie zdrowia, bo grozi nam również recesja w gospodarce i likwidacja wielu miejsc pracy.

Wierzymy w moc wspólnej modlitwy i jako chrześcijanie czujemy odpowiedzialność na nas spoczywającą. Przyłącz się do naszego łańcucha modlitwy, którą odmawiamy za ludzi zarażonych i chorych, za opiekujących się nimi lekarzy, a także za naszą przyszłość, Jezus obiecał nam przecież: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich,”

Przyłącz się do łańcucha modlitwy

  1. Odmów modlitwę!
  2. Kliknij na mapie na nazwę miejscowości, w której się modliłeś!
  3. Podaj swoje imię!
  4. Zapisz!

„Panie, polecamy Twojej łasce naszych chorych i błagamy o pocieszenie i powrót do zdrowia. Bądź z cierpiącymi, a szczególnie z umierającymi. Pocieszaj zasmuconych.
Daj lekarzom i badaczom mądrość i siły, a także wszystkim pielęgniarkom i opiece medycznej w chwili tak wielkiego obciążenia. Modlimy się za wszystkich, którzy cierpią z powodu paniki. Za wszystkich, w których zwycięża strach. Modlimy się o pokój i światło rozumienia w czasach burzy. Modlimy się za tych, którzy ponoszą wielkie straty materialne, lub muszą się ich obawiać.
Dobry Ojcze, polecamy Ci wszystkich, którzy muszą poddać się kwarantannie, czują się samotni i nie mają się do kogo przytulić. Napełnij ich serca pokojem. I prosimy również, żeby ta epidemia osłabła, żeby chorowało coraz mniej osób, żeby wszystko znów wróciło do dawnego ładu. Uczyń nas wdzięcznymi za każdy przeżyty w zdrowiu dzień.
Nie pozwól, byśmy zapomnieli, że nasze życie jest darem. Że kiedyś wszyscy umrzemy i nie możemy mieć wszystkiego pod kontrolą. Że tylko Ty jesteś wieczny. Że w naszym życiu jest wiele nieistotnych spraw, które nazbyt często wydają się głośne i ważne. Uczyń nas wdzięcznymi za wszystko, czego tak łatwo nie zauważamy w czasie wolnym od kryzysów.
Ufamy Ci. Dziękujemy.”
(Johannes Hartl)

87286modlących się

Podaj dalej, by inni mogli się dołączyć.

About Us