Lidstvo stojí v těchto měsících před největší výzvou 21. století: důsledky epidemie koronaviru ještě nelze předvídat, nejen ze zdravotního hlediska. Hrozí nám také ekonomická recese a zaniknutí pracovních míst.

Věříme, že společná modlitba má sílu a jako křesťané máme velkou zodpovědnost. Proto Tě zveme, aby ses připojil(a) k naší modlitební síti, ve které se modlíme za lidi v nesnázích, za ty, kteří o ně pečují a za naši budoucnost, vždyť Ježíš nám slíbil: „Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.”

Připoj se i TY k modlitební síti stránky 777!

  1. Pomodli se následující modlitbu!
  2. Na mapě klikni na místo, kde jsi se modlil(a)!
  3. Zapiš své křestní jméno!
  4. Ulož údaje!

„Pane, přinášíme Ti v modlitbě všechny, kteří onemocněli, a prosíme Tě za jejich útěchu a uzdravení. Buď trpícím nablízku, zvláště umírajícím. Prosíme, utěš teď všechny, kteří trpí ztrátou milovaných.
Daruj lékařům a vědcům moudrost a energii. Všem lékařům, zdravotním sestrám a pečujícím sílu v tomto extrémním zatížení. Politikům a spolupracovníkům zdravotnických zařízení rozvahu. Modlíme se za všechny, kteří jsou v panice, všechny, kteří jsou přemoženi strachem, za pokoj uprostřed bouře, za jasný pohled. Prosíme za všechny, kteří mají velké materiální škody nebo se jich obávají.
Dobrý Bože, přinášíme Ti v modlitbě všechny, kteří musí být v karanténě, cítí se osamoceně, nemohou nikoho obejmout. Dotkni se jejich srdce svou jemností. Prosíme, aby tato epidemie slábla, aby klesaly počty nakažených, aby se svět mohl vrátit zpět do normálu. Dej nám vděčnost za každý den ve zdraví.
Nedej, abychom někdy zapomněli, že život je dar. Že někdy zemřeme a že ne vše můžeme kontrolovat. Že Ty jediný jsi věčný. Že v životě je tolik nedůležitých věcí, co se často jako důležité tváří. Dej, abychom byli vděční za mnohé, co jsme mimo doby krize tak snadno přehlédli.
Důvěřujeme Ti. Děkujeme.”
(Johannes Hartl)

87208účastníků

Sdílej, aby se připojili další!

About Us